Статті Корчинський М. Академічне сопілкарство - предмет мистецтва і науки (Науковий вісник НМАУ, вип.91, 2010, с. 218-228) Корчинська Б. Сопілка і блокфлейта: роль та місце в музичній культурі України (Науковий вісник НМАУ, вип..91, 2010, с.229-238). Корчинська Б. Сопілкова творчість українських композиторів: аналіз в  контексті формування ориґінального сопілкового репертуару (ІІ-а Науково-практична конференція, присвячена 75-річчю від дня народження Віктора Власова "Творчість композиторів України для народних інструментів, 2 грудня 2011р., Дрогобич). Корчинська Б. Сопілкарство в міській культурі XV-XIX ст.: виникнення, розквіт, занепад. (Музикознавчі студії Волинського національного університету ім. Л. Українки, вип.8, Луцьк, 2011, с.125-134) Корчинська Б. Конструктор-винахідник концертної хроматичної сопілки Дмитро Демінчук (1942-2010) та роль його винаходу у становленні професійного сопілкового виконавства. Корчинська Б. Сопілкове виконавство на зламі XX-XXI століть: феномен Львівської академічної школи професійного виконавства. Максимів С. Академічна сопілка та її виконавські аплікатури (Студії мистецтвознавчі.- К.: ІМФЕ НАН України, 2010.-№ 1 (29).-С.63-70).